ตัวดึงข้อมูลน้ำมันจากเศษนิรภัย

drainer น้ำมันระบายระบายอากาศสกัดน้ำมันอากาศ, air powered oil extractor, สารสกัดน้ำมันเครื่องยนต์.