ม้านั่งทดสอบทั่วไป

อุปกรณ์ทดสอบดีเซลรางทั่วไป, แท่นทดสอบหัวฉีดทั่วไป, อุปกรณ์ทดสอบหัวฉีดดีเซล.