เครื่องจำลองเครื่องทดสอบระบบรถไฟสามัญ

เครื่องจำลองการทดสอบหัวฉีดแบบใช้ร่วมกัน, อุปกรณ์ทดสอบหัวฉีดเชื้อเพลิง, เครื่องมือวินิจฉัยดีเซลแบบใช้รางทั่วไป.